Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem (CKZ)

international partner located in Poland.